Solstrålen idag

  En fördjupad pedagogisk profil för ett lustfyllt lärande som skapar delaktighet för alla barn, pedagoger, föräldrar, styrelsen, församlingen och samhället.   Förskolan Solstrålen består av en åldersblandad avdelning med ungefär 22 barn. Vi tror [...]

Förälder

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.                                                                                                                                                               Lpfö98/10 Inskolning [...]

Historia

Förskolan Solstrålen startades i december-99, då förskolans huvudman Allianskyrkan i Älta valde att driva förskoleverksamhet i sina nya lokaler. Redan i början av Solstrålens historia valde man att hämta inspiration ifrån Reggio Emilia filosofin. Våra [...]

Verksamheten

Vår pedagogiska verksamhet organiseras utifrån barnen, vad de visar intresse för just nu och hur vi kan utmana dem i detta. Detta innebär att verksamheten varieras i upplägg och struktur. Under hösten-17 har vi två [...]

Våra pedagoger

Det är vi som jobbar på Solstrålen Medarbetare Förskolechef: Karin Larsson, förskollärare Åsa Eriksson, förskollärare Michelle Cumselius, barnskötare -föräldraledig Nasima Osmany, barnskötare Karina Jacolik

Jobba hos oss

Vill du jobba hos oss? Förskollärare/Förskolechef 100% Vill du stimulera både barn och personal till utforskande, utveckling och nya upptäckter? Är du legitimerad förskollärare och redo för nya ansvarsuppgifter? Då vill vi ha dig i [...]