Förskolan Solstrålen, Almvägen 4, 138 30 Älta
Telefon: 08-773 11 04 eller 073-985 10 02 (förskolechef)