Solstrålen idag

  En fördjupad pedagogisk profil för ett lustfyllt lärande som skapar delaktighet för alla barn, pedagoger, föräldrar, styrelsen, församlingen och samhället.   Förskolan Solstrålen består av en åldersblandad avdelning med ungefär 22 barn. Vi tror på den lilla gruppens trygghet och strävar efter att barnen ska få uppleva ett lustfyllt lärande. I vår Reggio Emilia [...]

Förälder

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.                                                                                                                                                               Lpfö98/10 Inskolning För oss är det viktigt att inskolningen känns bra för alla inblandade. I dialog med er föräldrar lägger vi upp [...]

Historia

Förskolan Solstrålen startades i december-99, då förskolans huvudman Allianskyrkan i Älta valde att driva förskoleverksamhet i sina nya lokaler. Redan i början av Solstrålens historia valde man att hämta inspiration ifrån Reggio Emilia filosofin. Våra lokaler är en del Allianskyrkans byggnad. Vi har en egen ingång med en hall där barnen kan hänga av sig [...]

Verksamheten

Vår pedagogiska verksamhet organiseras utifrån barnen, vad de visar intresse för just nu och hur vi kan utmana dem i detta. Detta innebär att verksamheten varieras i upplägg och struktur. Under hösten-17 har vi två projektgrupper på Solstrålen. Projekten organiseras utifrån vad barnen visar intresse för. Varje grupp har en projektvägg där den pedagogiska dokumentationen [...]

Våra pedagoger

Det är vi som jobbar på Solstrålen Medarbetare Förskolechef: Ulrika B Tiderman, TF Förskolechef: Charlotte Wihk, Rebecca Wallberg, förskollärare, Linda Karlsson, barnskötare, Anne-Lie Bark, barnskötare, Karina Jacolik, barnskötare, Jenny Eriksson, kök

Jobba hos oss

Vill du jobba hos oss? Är du intresserad av att arbeta som timvikarie på Förskolan Solstrålen? Välkommen med din ansökan till kontakt@forskolansolstralen.se eller ring 0739-85 10 02