About forskolansolstralen

This author has not yet filled in any details.
So far forskolansolstralen has created 21 blog entries.

Utvärdering av projekt Rymden -vt15

Nu var det dags för barnen i gruppen Regnbågen att utvärdera sitt forskande kring Rymden. Projektet har fokuserat på solsystemet och dess planeter, och varje planet har blivit forskat kring. Vårt syfte med projektet var att på ett roligt och meningsfullt sätt utveckla barnens intresse för ämnet. Vi ville att barnen skulle utveckla en förståelse [...]

Utflykt till Uddby gård -sept14

Som tack för hjälpen för allt barnen hade gjort för djuren i sagoskogen under våren och i början av höstterminen, fick de teaterbiljetter av Älgen. Men det blev tyvärr inget teaterbesök, för dagen innan ringde de och berättade att skådespelaren var sjuk. Det blev ledsna och besvikna miner då barnen hade sett fram emot resan [...]

Vi är olika men lika bra, så de så!

Vi skapar troll! Hur ser troll ut egentligen? Vi kom fram till att troll ser olika ut, men att alla är unika precis som de är. Vissa fick grönt hår, andra fick gult eller lila. Vissa fick stora ögon, andra fick små och vissa fick till och med ett stort och ett litet öga! Men det betyder inte [...]

Utforskande med färg och bilar

Genom projektet Rörelse vill vi utforska med hela kroppen och samtidigt skapa mötesplatser för barnen som stimulera deras skapande förmåga och som skapar möjligheter för dem att utveckla sitt språk samt ”sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” (Lpfö98/10:10) och på så sätt ge dem ”goda [...]

Solstrålen idag

  En fördjupad pedagogisk profil för ett lustfyllt lärande som skapar delaktighet för alla barn, pedagoger, föräldrar, styrelsen, församlingen och samhället.   Förskolan Solstrålen består av en åldersblandad avdelning med ungefär 22 barn. Vi tror på den lilla gruppens trygghet och strävar efter att barnen ska få uppleva ett lustfyllt lärande. I vår Reggio Emilia [...]

Förälder

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.                                                                                                                                                               Lpfö98/10 Inskolning För oss är det viktigt att inskolningen känns bra för alla inblandade. I dialog med er föräldrar lägger vi upp [...]

Historia

Förskolan Solstrålen startades i december-99, då förskolans huvudman Allianskyrkan i Älta valde att driva förskoleverksamhet i sina nya lokaler. Redan i början av Solstrålens historia valde man att hämta inspiration ifrån Reggio Emilia filosofin. Våra lokaler är en del Allianskyrkans byggnad. Vi har en egen ingång med en hall där barnen kan hänga av sig [...]

Verksamheten

Vår pedagogiska verksamhet organiseras utifrån barnen, vad de visar intresse för just nu och hur vi kan utmana dem i detta. Detta innebär att verksamheten varieras i upplägg och struktur. Under hösten-17 har vi två projektgrupper på Solstrålen. Projekten organiseras utifrån vad barnen visar intresse för. Varje grupp har en projektvägg där den pedagogiska dokumentationen [...]

Våra pedagoger

Det är vi som jobbar på Solstrålen Medarbetare Förskolechef: Karin Larsson, förskollärare Åsa Eriksson, förskollärare Michelle Cumselius, barnskötare -föräldraledig Nasima Osmany, barnskötare Karina Jacolik

Jobba hos oss

Vill du jobba hos oss? Förskollärare/Förskolechef 100% Vill du stimulera både barn och personal till utforskande, utveckling och nya upptäckter? Är du legitimerad förskollärare och redo för nya ansvarsuppgifter? Då vill vi ha dig i vårt team. Du kommer arbeta 70% i barngrupp och ansvara för utvecklingen av vår pedagogiska verksamhet och 30 % med [...]