I juni startade arbetet med preprojektering för pedagogerna på Solstrålen. De fick ta sig an temat –hållbar framtid, som just nu är aktuellt från Reggio Emilia institutet. De möttes av två ark med texten Hållbar Framtid och Ekologisk Känslighet. Tillsammans fick de reflektera kring begreppen och fylla arken med dhemsida-4eras tankar.

 

Dessa ark användes sedan vid tillfälle två, också det i juni som utgångspunkt i ett steg att formulera ett syfte för temat. Senare fick de med hjälp av silkespapper gestalta syftet, enskilt. Att använda andra språk än tal och skrift, att erbjuda hundraspråklighet är något vi lyfter i arbetet med barnen men också i arbetslaget. Arbetslaget har varit väldigt positiva till att bli utmanade i hundraspråkligheten och att få reflektera med hjälp av olika material och tillvägagångssätt. ”Det är ju så vi ska arbeta med barnen”, var det en i arbetslaget som utbrast efter arbetet med silkespappret.

När gruppen sen träffades i slutet av augusti användes ”tavlorna” som återkoppling till dagen i juni. Var och en presenterade temats syfte för varandra genom sin tavla. Därifrån blev det enkelt att åter ta upp tråden kring temat och vidare till uppstartstankar för barnens projekt. Syftet blev förankrat hos arbetslaget och de är nu redo och taggade på att starta projektet i verksamheten.

 hemsida   hemsida-3hemsida-2