I slutet av vårterminen är förskolan Solstrålen utställare i Galleri Alliz i Allianskyrkan. I år ställdes alster ifrån vårens projekterande ut. Det var 5 årsgruppens projekt ”Från vinter till sommar- ett projekt om att växa i naturen, i gruppen och i sig själv” och 2-4 årsgruppernas projekt ”Blått är kallt och grönt är varmt”. Samtliga projekt tog avstamp i januari kring ämnet Kallt/Kyla och visade sig sedan bli utforskande kring temperaturer och dess inverkan på naturen. Barnens olika erfarenheter och intressen gjorde att de olika gruppernas utforskande tog lite olika vägar, men vi kunde tydligt se att de ändå inspirerades av varandra genom bl.a. samtal och dokumentationer på t.ex projektväggar.

När femårsgruppen utforskade temperaturer och termometerns funktioner drog de ganska snabbt paralleller till naturen och träden som skiftar utseende. Med utgångspunkt i Reggio Emilias hundraspråkliga arbetssätt gav vi barnen möjlighet att gestalta träden som de kan se ut i olika årstider. Under denna skapande process samtalade barnen mycket om trädets förvandling, inte minst löven som först är obefintliga och sen ”som rullar och sen blir dom som löv”.  Att trädet sedan under sommaren får en hel krona tyckte de var nästan magiskt. ”Löven är jättestor till den lilla stammen”. ”På hösten ligger löven nedanför”.

IMG_3012 IMG_3039

 

 

IMG_3588 1 IMG_3591 1 IMG_3599 1 IMG_3605 1

 

Projektet för 2-4års gruppen tog en naturlig början i årstidens tecken. Vintern var här och barnen fick använda sina sinnen för att uppleva kylan; hur den känns, hur den ser ut, hur den smakar och hur kyla påverkar både oss människor och naturen och djuren. Kylan behövs ju också inne i tex kylskåpet där fil och annan mat förvaras. Projektet tog sin vändning i Litet. Det var lätt för barnen att se litet på många platser. Men begreppet Litet kan ju plötsligt bli stort beroende på vad man jämför med. Barnen såg Litet i många sammanhang och använde det mycket i sina lekar där de bearbetade begreppet på olika sätt. När våren kom upptäckte vi att Litet kan växa. De små späda växterna började växa och nu utforskade barnen vad som växer, hur det växer och varför det växer. Vi provade att så frön i jorden, vi stoppade ner potatis som började växa, vi såg ballonger som växte, vågorna på sjön kan växa och hela naturen på förskole-gården växer. Ju mer vi tittade i naturen desto fler djur hittade vi. Så vårens prova-projekt avslutade bland insekterna. Vi utforskade maskarna, spindlarna och nyckelpigorna. Hur rör de sig, hur bor de, vad äter de och hur känns de att ha i handen?

IMG_3637 IMG_3562 IMG_3636 IMG_3347

Barngruppen har delats upp i små åldershomogena grupper för att varje barn ska få utrymme för sina tankar och idéer. Barnen har drivit projektet och tagit initiativ till vad och hur vi ska arbeta.
Med detta arbetssätt vill vi hjälpa barnen att tro på sig själva och sin egen förmåga. Barnens åsikter och idéer är viktiga!