Projektväggarna som finns på förskolan samlar såväl dokumentationen som barnen själva. Här kan de följa sin lärprocess och sina upplevelser, enskilt eller tillsammans. Pedagogerna kan på ett konkret sätt även synliggöra projektet för sig själva, kollegor och föräldrar. Det är ett sätt att hålla projekten levande och aktuella.

Det blir också en mötesplats för barnen på förskolan som inbjuder till samtal och erfarenhetsutbyte, där pedagogerna får möjlighet att lyssna in barnen.

Här är citat ifrån när några barn står och samtala vid väggen.IMG_3280

-titta, där är bussen.
-jag åker bussen.
-Vi sitter där, jag och du

pekar på Cirkeln som de gjort:
-Titta Karin, där är cirkelgruppen

 

 

 

Läroplanen för förskolan Lpfö98/10:
Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälps av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,