Under hösten- 15 har en av våra projektgrupper visat intresse för samhället och dess funktioner. Vi namngav projektet till Staden.

I barnens sammanhang har vi upptäckt affärsleken och därifrån fördjupat projektet. Genom diskussioner tillsammans i gruppen, samt studiebesök på Ica, återskapade vi på förskolan vår egen affärsmiljö. 

IMG_2807

Barnen döpte affären till Solaffären.

I den här miljön utmanas barnen i samspel, kommunikation och matematiska begrepp och upplevelser.