Vi skapar troll!
Hur ser troll ut egentligen?

Vi kom fram till att troll ser olika ut, men att alla är unika precis som de är.
Vissa fick grönt hår, andra fick gult eller lila. Vissa fick stora ögon, andra fick små och vissa fick till och med ett stort och ett litet öga!
Men det betyder inte att den ena är sämre än den andra. Alla är vi olika med minst lika bra!

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig trygg i den

Lpfö98/10