Vår pedagogiska verksamhet organiseras utifrån barnen, vad de visar intresse för just nu och hur vi kan utmana dem i detta. Detta innebär att verksamheten varieras i upplägg och struktur.

Under hösten-17 har vi två projektgrupper på Solstrålen. Projekten organiseras utifrån vad barnen visar intresse för. Varje grupp har en projektvägg där den pedagogiska dokumentationen i olika former syns, det kan vara alster ifrån barnen, bilder på görandet eller utdrag ur samtal som gruppen har haft. Här samlas barnen för spontana reflektionsstunder såväl som ledda av pedagogen för att ha en återkoppling i gruppen från gång till gång. Med hjälp av dessa väggar kan även resterande grupper som arbetar med annat följa projekten och ta del av lärandet som sker.