Det är vi som jobbar på Solstrålen

Medarbetare

Förskolechef: Karin Larsson, förskollärare

Åsa Eriksson, förskollärare

Michelle Cumselius, barnskötare -föräldraledig

Nasima Osmany, barnskötare

Karina Jacolik