Det är vi som jobbar på Solstrålen

Medarbetare

Förskolechef: Ulrika B Tiderman,

TF Förskolechef: Charlotte Wihk,

Rebecca Wallberg, förskollärare,

Linda Karlsson, barnskötare,

Anne-Lie Bark, barnskötare,

Karina Jacolik, barnskötare,

Jenny Eriksson, kök