Förskolan Solstrålen startades i december-99, då förskolans huvudman Allianskyrkan i Älta valde att driva förskoleverksamhet i sina nya lokaler.

Redan i början av Solstrålens historia valde man att hämta inspiration ifrån Reggio Emilia filosofin.

Våra lokaler är en del Allianskyrkans byggnad. Vi har en egen ingång med en hall där barnen kan hänga av sig vid sin personliga hylla. Förskolans utrymmen består, förutom hallen, av ett större rum och två små varav det ena fungerar som ateljé. Det finns ett separat matrum och även en stor sal, där utrymme för rytmik, dans och rörelselekar finns.

Vi har en stor utegård som är uppdelad i två områden. Framsidan består bl.a. av en lekställning, sandlåda och en asfaltsplan som gör sig bra för cyklarna. Baksidan har en mer naturlig terräng med träd, buskar och en liten bergsluttning. Här finns även en grillplats.

De två områdena binds ihop med ett uterum som används flitigt både för måltider och som samlingsplats för uteverksamheten.