Detta händer på Solstrålen

Läsåret 16/17

I projektgruppen Upptäcka, de yngre barnen på Solstrålen har vi under året arbetat vi utifrån förskolans tema ”Hållbar Framtid” och i dess syftes beskrivning valt att fokusera på hållbar framtid för att just skapa en [...]

Preprojektering

I juni startade arbetet med preprojektering för pedagogerna på Solstrålen. De fick ta sig an temat –hållbar framtid, som just nu är aktuellt från Reggio Emilia institutet. De möttes av två ark med texten Hållbar [...]

Vernissage

I slutet av vårterminen är förskolan Solstrålen utställare i Galleri Alliz i Allianskyrkan. I år ställdes alster ifrån vårens projekterande ut. Det var 5 årsgruppens projekt "Från vinter till sommar- ett projekt om att växa [...]

Påskfirande

Fjädrar, färg och flirtkulor! Fantasin och kreativiteten får flödade när vi skapade kring påsktemat Vi mötte också ”Johannes” som ville berätta om vad som hände vid påsken på Jesu tid, och anledningen till att kristna [...]